Verzeker dat Amersfoorters keivrij blijven.

Amersfoort voor Vrijheid Favicon

LIJST 14              Amersfoort voor Vrijheid

Wij willen vrijheid en gezond verstand terug in de politiek.

Wij hebben ook een podcast serie waarin wij spreken over onze standpunten en visie als partij. Dit hebben wij gedaan zodat de lokale politiek ook voor slechtzienden bereikbaar wordt. Onze podcasts zijn te vinden op onze podcast pagina.

Hieronder is een selectie van onze standpunten te lezen. Ons volledige programma is onderaan de pagina te downloaden als PDF.

 • Traditionele grondrechten en mensenrechten te allen tijde beschermen.
 • Minder overheidssturing.
 • 100% transparant overheidsbeleid.
 • Meer burgerlijke inspraak.
 • Lagere/minder belastingen door efficiënter bestuur. Zo willen wij o.a. de hondenbelasting afschaffen.
 • Het respecteren en beschermen van de lichamelijke integriteit. Daarom ook geen vaccinatiedwang en prikbussen door wijken en bij scholen. 
 • Wij staan voor een open vrije samenleving zonder apartheid. Daarom zijn wij tegen de QR-maatschappij.
 • Geen massa-surveillance/controle staat (smart city), privacy van burgers moet worden gewaarborgd. 
 • Wij willen dat de gemeente open staat voor het invoeren van een eventuele lokale (digitale) munt. 
 • Wij willen dat burgers vrij moeten zijn betalingen te blijven doen met contant geld. Hier hoort ook bij dat er in iedere wijk voldoende pinautomaten moeten zijn.
 • Ouders en kinderen zijn machteloos als het aankomt op het jeugdzorg systeem. De meest radicale en ingrijpende beslissingen worden genomen vanuit autoriteit met geringe inlichting en samenwerking met het gezin zelf. Wij willen ouders gelijk stellen aan jeugdzorg voor de rechter en second opinions en herziening van diagnoses mogelijk maken.
 • Geen vaccinatiedwang. Geen mens is hetzelfde, dit geldt ook voor ons lichaam. Vaccinatie is een medische ingreep met grote kans op bijwerkingen die niet iedereen wil of kan hebben. Wij willen daarom ook geen prikbussen door wijken en bij scholen. 
 • Stoppen met handhaving op ongezonde mondkapjes. Vrij kunnen ademen is de basis van een goede gezondheid, daarnaast stopt het geen virus overdracht.
 • Stoppen met het invoeren van de bewezen ineffectieve en segregerende QR-maatschappij. Mensenrechten gelden voor iedereen ongeacht kleur, geslacht, afkomst, religie of medische achtergrond. Wij staan voor een liefdevolle en vrije samenleving waar iedereen met respect wordt behandeld. 
 • De privacy van het medische dossier beschermen.
 • Veel ouders zijn steeds minder blij met het reguliere schoolsysteem.
  Dit in verband met de opgelegde maatregelen, de veel te grote klassen, te weinig persoonlijke aandacht voor het kind en het schoolmateriaal dat hun kinderen vertelt wat ze moeten denken en hen geen ruimte geeft om zelfstandig een mening te vormen.
  Daarom overwegen steeds meer ouders alternatieven zoals sudbury-/ democratisch onderwijs of homeschooling. Wij willen deze keuzevrijheid graag stimuleren en toegankelijker maken.
 • Het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en het stimuleren van fulltime arbeidsverbanden.
 • Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling. Leraren hierin ondersteunen en opleiden.
 • Scholen niet verder laten fuseren, kleinere scholen moeten de norm zijn.
 • Kleinere klassen, focus op individuele begeleiding door leraren.
 • Keuze voor thuisonderwijs respecteren en gangbaarder maken.
 • Ouders helpen die hierdoor in conflict raken met jeugdzorg.
 • Overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze bij jongeren te stimuleren.
 • De aanleg van sportgelegenheden stimuleren en faciliteren.
 • Een sportabonnement voor iedereen toegankelijk maken.
 • Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren.
 • Wij willen dat ondernemers vrijer kunnen ondernemen zonder (teveel) overheidssturing.
 • Niet-essentiële winkels bestaan niet. Achter iedere winkel staat een ondernemer die moet kunnen rondkomen.
 • Ondernemers zelf laten kiezen of zij wel of geen maatregelen hanteren in hun winkel of zaak. Bezoekers kiezen of zij een onderneming wel of niet willen bezoeken/betreden.
 • Lokale ondernemers eerst. Het terras dispuut tussen Jazzcafé Lazy Louis en Taco Bell heeft ons enorm verbaasd. Hoe kan de gemeente een onderneming die al 30 jaar bestaat zomaar laten wijken voor een grote internationale franchise? Wij zijn blij dat het uiteindelijk is goed gekomen, maar dat Jazzcafé Lazy Louis hier zo voor heeft moeten strijden vinden wij zorgelijk. Lokaal gevestigde ondernemers verdienen meer steun.
 • Boerenbedrijven in de gemeente beschermen tegen absurde plannen uit Den Haag.
 • Meer open staan voor door lokale ondernemers bedachte creatieve oplossingen en initiatieven.
 • Ondernemers vrijer laten nieuwe betaalmiddelen te accepteren, zoals cryptocurrency.
 • Wij zijn voor milieubeleid, niet klimaatbeleid. Daarom willen wij geen beperkingen op basis van CO2- of stikstof- reductiedoelen. De wil om “klimaatverandering” te bestrijden leidt naar veel hogere energierekeningen en veel hogere belastingen voor burgers terwijl de effecten verwaarloosbaar zijn. Alle burgers moeten het vertrouwen krijgen om zelf duurzaam met onze planeet om te gaan, niet door ongewilde sturing met oppervlakkige korte termijn oplossingen.
 • Bewoners nooit dwingen van het gas af te gaan.
 • Bewoners geen vervuilende biomassacentrale opdringen. Biomassa is niet duurzaam! Thorium energie zien wij als één van de meest groene, veilige, schone en meest duurzame vormen van energie.
 • Daken van publieke ruimte in beheer van de gemeente beschikbaar stellen voor publieke zonnestroom projecten voor de burgers van Amersfoort.
 • Geen verplichting voor zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij nieuwbouwwoningen. Wij staan voor keuzevrijheid.
 • Geen natuur verwoestende windturbines en zonneweides/velden. De windturbines zijn daarnaast ook schadelijk voor omwonenden door het laagfrequent geluid.
 • Wij willen meerdere voedselbossen in de gemeente realiseren. 
 • Meer natuur voor mens en dier, dus geen absurde zonnepanelen velden op grasland en geen storende windturbines in de gemeente.
 • Het huidige mooie cultuurlandschap op het platteland wordt behouden zodat de teelt van veilig lokaal voedsel gegarandeerd is.
 • Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder verplicht aan de grond van boeren te komen.
 • Meer bomen en groen in wijken waar mogelijk en waar dit door bewoners is gewenst.
 • Stoppen met onnodige bomenkap. Wij willen juist meer bomen en planten.
 • Park Schothorst beschermen. Geen woningbouw in park Schothorst.
 • Aanmoedigen van het lokaal verbouwen van (eigen) voedsel. Zo komen wij meer in verbinding met ons voedsel en de natuur.
 • Eerlijke milieumaatregelen welke zijn gebaseerd op transparante wetenschap en eerlijke duurzaamheid.
 • Geen klimaatbeleid ten koste van natuur; zonneparken en windturbines gaan ten koste van flora en fauna. Het concept van Biomassa centrales is het ouderwets verbranden van bomen. Dit erkennen wij niet als een serieuze optie voor milieuvriendelijke energie.
 • Lokale economie stimuleren. Zorgen dat mensen in contact komen met lokale aanbieders van diensten en goederen. Goed voor ons en goed voor de natuur!
 • Volksbuurten zoals Jericho niet slopen maar renoveren.
 • Laagbouw in plaats van hoogbouw voor het behoud van vrij zicht, maak van het mooie Amersfoort géén New York.
 • Meer betaalbare huur- en koopwoningen.
 • Bestaande leegstaande kantoorpanden (deels) ombouwen tot betaalbare (sociale) huurwoningen.
 • Lokale burgers eerst. Amersfoortste stadsburgers voorrang bieden op woningen binnen de gemeente.
 • Groene tuinen aanmoedigen om wateroverlast tegen te gaan en het straatbeeld te bevorderen, een subsidiestelsel is echter onwenselijk.
 • Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, prullenbakken, bankjes en zitplekken.
 • Inzetten op natuurspeeltuinen, kinderen verdienen het om op te kunnen groeien in een groene natuurrijke omgeving.
 • Bereikbaarheid stimuleren maar wel in harmonie met de omgeving: De westelijke ontsluiting en rotonde Eemplein projecten zijn een ramp. Stadsring behouden als autoweg.
 • Handhaving weer inzetten op criminaliteit. Wij willen een maatschappij waar de politie weer wordt ingezet om criminaliteit tegen te gaan en niet om burgers te “pesten” op het niet hebben van een QR code of het niet dragen van een bewezen niet-werkend mondkapje. De prioriteiten moeten daarom opnieuw gekaderd worden.
 • Investeren in de politie om criminaliteit en overlast tegen te gaan; dit betekent meer volwaardige agenten en minder gemeentelijke handhavers (BOA’s).
 • Wij zijn tegen een vuurwerkverbod op oudejaarsavond maar zijn bekend met de hinder die zowel mensen als dieren ondervinden van het afsteken van vuurwerk in de weken voor en na oudejaarsavond. Wij willen daarom strengere handhaving op het afsteken van vuurwerk buiten oudejaarsavond om.
 • De mensen in wijken meer laten samenkomen. Buurthuizen stimuleren en wijkraden oprichten. De gemeente moet deze wijkraden gaan betrekken bij besluiten.
 • Doorstroming van het verkeer en de veiligheid moeten hand in hand gaan. Geen 30 km per uur zones waar dit niet nodig is.